[1]
ตั้งจิตวัฒนาชัย น. และ สาฆ้อง เ. 2021. ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารแก่นเกษตร. 50, 2 (ส.ค. 2021), 537–547.