[1]
ศีลเตโช ศ., ศรีบุญลือ ว. , Hammecker, C. , ตรีโลเกศ ว. และ Luc Maght, J. 2013. การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย. วารสารแก่นเกษตร. 41, 1 (มี.ค. 2013), 27–44.