[1]
ประจันตะเสน ร., รัตนานิคม ค. และ นิติสุข พ. 2021. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำ. วารสารแก่นเกษตร. 50, 4 (พ.ย. 2021), 1033–1042.