[1]
ณ พัทลุง ฐ. และ ตังคนานนท์ ว. 2021. รูปแบบพฤติกรรมความเฉพาะเจาะจงของการกิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและองค์ประกอบของเซลล์เจ้าบ้าน และกลไกการถ่ายทอดไวรัสโรคพืชแบบไหลเวียนชนิดไม่แพร่ขยายและแพร่ขยายโดยแมลงพาหะ . วารสารแก่นเกษตร. 49, 4 (ส.ค. 2021), 939–955.