[1]
หนูทัศน์ ร. , ฤทธิรณ ร. และ วาณิชย์ศรีรัตนา ว. 2020. การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา. วารสารแก่นเกษตร. 48, 5 (ต.ค. 2020), 1082–1091.