[1]
นรสิงห์ อ. , ธนะจิตต์ ศ. , อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. และ เขียวรื่นรมณ์ เ. 2017. ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . วารสารแก่นเกษตร. 45, 1 (มี.ค. 2017), 121–132.