[1]
มะนาวนอก จ. , ก้อนคำดี ส., เดชภิมล เ. , แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. และ โชติษฐยางกูร ด. 2017. ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง) . วารสารแก่นเกษตร. 45, 2 (มิ.ย. 2017), 209–220.