[1]
เหมรัตน์ตระกูล พ. , นากาโน ค. , พูลลาภ พ. , เทียนจุมพล ป. , สีหะนาม พ. , ธรรมพฤฒินันท์ พ. , มณีวระ พ. และ บุณยเกียรติ ด. 2017. ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด. วารสารแก่นเกษตร. 45, 4 (ธ.ค. 2017), 685–692.