(1)
อยู่เจริญกิจ ณ. .; ธนะจิตต์ ศ.; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด. KAJ 2021, 49, 12-24.