(1)
แก้วประดิษฐ์ ว. . การจัดการใบอ้อยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน. KAJ 2021, 49, 76-86.