(1)
ณ พัทลุง ฐ. .; ตังคนานนท์ ว. . การประเมินชนิดและปริมาณรงควัตถุของการสกัดหยาบใบที่เกิดโรคใบหงิกข้าว ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของข้าวสายพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1. KAJ 2021, 49, 130-143.