(1)
หนานสายออ อ. .; อภิโชติธนกุล อ. . ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต. KAJ 2021, 49, 179-191.