(1)
เฟื่องถี อ.; สุริหาร พ. .; เลิศรัตน์ ก. .; สนิทชน จ.; จันทร์แก้ว ส. . ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน. KAJ 2019, 47, 105-114.