(1)
สิทธิการ ว. .; สนิทชน จ. .; โคเบลลี่ พ. . การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก. KAJ 2018, 46, 267-276.