(1)
ศิริยาน ร. .; เลิศรัตน์ ก. .; สนิทชน จ. .; ธรรมเบญจพล เ. . การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง. KAJ 2010, 38, 215-224.