(1)
หาระโคตร พ. .; สุริหาร พ. .; ตั้งวงค์ไชย ร. .; เลิศรัตน์ ก. . ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง. KAJ 2014, 42, 337-346.