(1)
ตั้งจิตวัฒนาชัย น.; สาฆ้อง เ. . ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia Coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. KAJ 2021, 50, 537-547.