(1)
ประจันตะเสน ร.; รัตนานิคม ค. .; นิติสุข พ. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำ. KAJ 2021, 50, 1033-1042.