(1)
หนูทัศน์ ร. .; ฤทธิรณ ร. .; วาณิชย์ศรีรัตนา ว. . การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา. KAJ 2020, 48, 1082-1091.