[1]
อยู่เจริญกิจ ณ. ., ธนะจิตต์ ศ., และ อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., “ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 12–24, ก.พ. 2021.