[1]
ลือศักดิ์ ณ. ., อนงค์รักษ์ น., ไชยวรรณ ฟ. ., และ คำยอง ส. ., “สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 49–63, ก.พ. 2021.