[1]
แก้วประดิษฐ์ ว. ., “การจัดการใบอ้อยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 76–86, ก.พ. 2021.