[1]
ณ พัทลุง ฐ. . และ ตังคนานนท์ ว. ., “การประเมินชนิดและปริมาณรงควัตถุของการสกัดหยาบใบที่เกิดโรคใบหงิกข้าว ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของข้าวสายพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1 ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 130–143, ก.พ. 2021.