[1]
สิทธิการ ว. ., สนิทชน จ. ., และ โคเบลลี่ พ. ., “การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก”, KAJ, ปี 46, ฉบับที่ 2, น. 267–276, เม.ย. 2018.