[1]
ศิริยาน ร. ., เลิศรัตน์ ก. ., สนิทชน จ. ., และ ธรรมเบญจพล เ. ., “การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง”, KAJ, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 215–224, ก.ย. 2010.