[1]
หาระโคตร พ. ., สุริหาร พ. ., ตั้งวงค์ไชย ร. ., และ เลิศรัตน์ ก. ., “ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง”, KAJ, ปี 42, ฉบับที่ 3, น. 337–346, ก.ย. 2014.