[1]
ตั้งจิตวัฒนาชัย น. และ สาฆ้อง เ. ., “ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”, KAJ, ปี 50, ฉบับที่ 2, น. 537–547, ส.ค. 2021.