[1]
ประจันตะเสน ร., รัตนานิคม ค. ., และ นิติสุข พ., “อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำ”, KAJ, ปี 50, ฉบับที่ 4, น. 1033–1042, พ.ย. 2021.