[1]
หนูทัศน์ ร. ., ฤทธิรณ ร. ., และ วาณิชย์ศรีรัตนา ว. ., “การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา”, KAJ, ปี 48, ฉบับที่ 5, น. 1082–1091, ต.ค. 2020.