[1]
เหมรัตน์ตระกูล พ. ., “ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด”, KAJ, ปี 45, ฉบับที่ 4, น. 685–692, ธ.ค. 2017.