กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและประสิทธิภาพ ในการย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy