กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติการละลายฟอสเฟตและสังเคราะห์ไซเดอโรฟอร์ของ Burkholderia caribensis RE230 มีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy