กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารทุติยภูมิ และประสิทธิภาพในการควบคุม โรคขอบใบแห้งของข้าวของแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens S20A1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy