กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของน้ำเชื้อของปลาตะกรับหน้าเขียว (Scatophagus argus) และปลาตะกรับหน้าแดง (S.argus var. rubrifrons) ต่อการผสมเทียม การอนุบาลและความทนทานต่อความเค็มของลูกปลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy