กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของอุณหภูมิบาร์เรลและความชื้นของตัวอย่างป้อนต่อคุณภาพทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเอกซ์ทรูเดตโปรตีนสูงจากแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy