กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถ่ายยีน flavanone 3-hydroxylase (F3H) ด้วยเทคนิค RNA interference (RNAi) เข้าสู่ บัวหลวง (Nelumbo nucifera Geartn.) โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy