กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะกิจกรรมของเอนไซม์ลิพ็อกซีจีเนส และองค์ประกอบของผลผลิตในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merr. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy