กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตไขมันและองค์ประกอบกรดไขมัน ที่ส่งผลต่อ คุณสมบัติทางไบโอดีเซลที่ผลิตจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Botryococcus braunii KMITL 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy