กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของเวลาการให้อากาศต่อการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยเชื้อ Sacharomyces cerevisiae Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล