กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินและการเจริญเติบโตของอ้อยโดยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy