กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของปริมาณอินทรียวัตถุในดินร่วนและดินทรายใช้ปลูกข้าว อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นโดยใช้ธรณีสถิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy