กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์พริกหลังการไพร์มมิ่ง ด้วยความเร็วในการลดความชื้นต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy