กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกพันธุ์ปทุมมาลูกผสมต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum species complex Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy