กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และวิธีการวัดสีของภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ สำหรับการวัดความดิบในกากถั่วเหลือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy