[1]
ชมภู จ., อุยะตุง ส. , ไกรพุฒ ธ. และ บุญเรืองรอด ร. 2021. ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39, 4 (ธ.ค. 2021), 264–273.