[1]
อินยอด ธ. , อัมพรายน์ ก. , เติมอารมย์ ธ. , กอนี ช., ตั้งบวรธรรมา ป. และ พุกนิล ร. 2021. ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39, 4 (ธ.ค. 2021), 282–291.