(1)
ชมภู จ.; อุยะตุง ส. .; ไกรพุฒ ธ. .; บุญเรืองรอด ร. . ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส. King Mongkut’s Agr. J. 2021, 39, 264-273.