(1)
อินยอด ธ. .; อัมพรายน์ ก. .; เติมอารมย์ ธ. .; กอนี ช.; ตั้งบวรธรรมา ป. .; พุกนิล ร. . ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา. King Mongkut’s Agr. J. 2021, 39, 282-291.