(1)
พงศ์สุวรรณ ธ.; เจริญพรนิพัทธ อ. . สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน. King Mongkut’s Agr. J. 2021, 39, 301-312.