ชมภู จ.; อุยะตุง ส. .; ไกรพุฒ ธ. .; บุญเรืองรอด ร. . ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ฺBankok, Thailand, v. 39, n. 4, p. 264–273, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/248256. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.